Valdyba


Pirmininkas
Dr. Saulius Rutkauskas
 
Valdyba
Aurentas Grubinskas
 
Valdyba
Darius Dicevičius
 
Valdyba
Donatas Ragaišis
 
Valdyba
Algirdas Šukys
 
Valdyba
Doc. dr. Laimonas Šiupšinskas
 
Revizorius
Kęstutis Stankevičius