RSUDD įkūrimas

Raumenų ir skeleto ultragarsinės diagnostikos draugija (RSUDD) 

Savanoriška visuomeninė profesinė medicinos darbuotojų organizacija, vienijanti Lietuvos ir užsienio gydytojus radiologus, gydytojus echoskopuotojus, traumatologus, neurologus ir kitų sričių specialistus, besidominančius raumenų ir skeleto ultragarsine diagnostika.

Draugijos tikslas

Suvienyti raumenų ir skeleto ultragarsinės diagnostikos ir kitus specialistus, sprendžiant jų profesinius, socialinius ir etinius klausimus, kelti jų profesinę kvalifikaciją.

Draugijos uždaviniai

> Organizuoti mokslinius susirinkimus, konferencijas, simpoziumus, tyrimus ir kitus renginius savarankiškai arba kartu su kitais juridiniais ar fiziniais asmenimis
> Leisti mokslinių susirinkimų, simpoziumų, konferencijų medžiagą ir kitus leidinius
> Bendrauti su draugijomis, asociacijomis bei kitomis visuomeninėmis organizacijomis Lietuvoje ir užsienyje
> Organizuoti ar vykdyti mokymus, kvalifikacijos kėlimo kursus, siekiant gerinti ultragarso diagnostikos specialistų žinas
> Įvairiois formomis šviesti visuomenę ultragarso diagnostikos klausimais